Duaal fastfoodmedewerker

Duaal leren is een volwaardige leerweg waarbij jongeren algemene vorming en beroepsgerichte competenties verwerven op school en op de werkvloer.

Frietjes

De opleiding.

Voor elke duale opleiding werkt AHOVOKS samen met de betrokken sector, de opleidingsverstrekkers, VDAB en Syntra Vlaanderen een standaardtraject uit. De werkplek is samen met de school verantwoordelijk voor het realiseren van de competenties opgenomen in het standaardtraject van de studierichting.

 

Een standaardtraject bevat clusters van competenties die gebaseerd zijn op eindtermen en/of één of meerdere beroepskwalificaties. Daarnaast geeft het traject ook aan of de leerling gemiddeld meer of minder dan 20 uren per week op de werkvloer zal doorbrengen. Dit bepaalt het contract waarmee de leerling tewerkgesteld wordt en daaraan gekoppeld of de leerling hiervoor een verloning krijgt.

Image by Alexandra Gorn

Medewerker fastfood duaal

Standaardtraject medewerker fastfood duaal (BuSO OV3 – kwalificatiefase). Geldig vanaf 1 september 2021.

 

De opleiding medewerker fastfood duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent omvat minimaal 28 opleidingsuren per week. In de opleiding medewerker fastfood duaal wordt gekozen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit impliceert dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week, maar dit dient bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek nagevraagd te worden. 

De opleiding medewerker fastfood duaal wordt georganiseerd in de kwalificatiefase van het BuSO OV3. 

 

Het standaardtraject voor de opleiding medewerker fastfood duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie:

 

 • Beroepskwalificatie medewerker fastfood, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. 

 

In de opleiding medewerker fastfood leert men eenvoudige koude en warme fastfoodgerechten bereiden of samenstellen en staat in voor de verkoop, de bediening of de bezorging van deze producten, teneinde een snelle, correcte en kwaliteitsvolle service te bieden aan de gast. In een standaardtraject wordt er geen uitspraak gedaan over de organisatievorm van de duale opleiding. De aanbieder duaal leren bepaalt zelf of hij dit lineair of modulair organiseert. 

De opleidingsduur bedraagt 2 jaar, waarvan kan worden afgeweken in functie van de individuele handelingsplanning van een jongere.