top of page

Integratiefase of ABO.

unnamed.png

Deze fase duurt één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding.  De alternerende beroepsopleiding (ABO) in OV3 wordt georganiseerd nadat de leerling het 5de jaar BuSO beëindigd heeft.

Doel en resultaten ABO 

Tewerkstellingskansen van de jongere aanzienlijk verhogen door het verwerven van ervaring in het vak. Wij behalen als school ongeveer 70% tewerkstelling.

Deze ABO-opleiding bestaat uit 2 onderdelen: 

 

  • 2 dagen vorming op school (7 uur beroepsgerichte vorming en 7 uur algemene vorming)

  • 3 dagen stage op de werkvloer

De ABO-cursist die de alternerende beroepsopleiding volgt: 

 

  • Wordt door het departement onderwijs beschouwd als voltijdse regelmatige leerling 

  • Behoudt het recht op kinderbijslag 

  • Is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB, maar wordt niet opgeroepen (niet inzetbaar wegens opleiding) 

  • Doorloopt tijdens het ABO-jaar quasi zijn beroepsinschakelingstijd 

  • Heeft na het verlopen van de beroepsinschakelingstijd recht op een inschakelingsuitkering

  De ABO-cursist die slaagt: 

  • Behaalt het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding 

  • Als de cursist voldoende dagdelen behaalt, krijgt hij/zij een motivatiepremie van 500 euro van het Europees Sociaal Fonds

bottom of page