top of page
Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Buitengewoon onderwijs is niet voor iedereen toegankelijk. Enkel wanneer het CLB oordeelt dat je het best kan ontwikkelen en leren door gebruik te maken van de formule van het buitengewoon onderwijs, kan je een ‘toegangsticket’ krijgen tot het buitengewoon onderwijs.


We kunnen je enkel inschrijven als je de aan de volgende voorwaarden voldoet:


• Een M-protocol Buitengewoon Secundair Onderwijs (= “het
toegangsticket”) uitgereikt door een erkend CLB


• Met vermelding van het type buitengewoon onderwijs basisaanbod type 3, type 9, de opleidingsvorm 3


• Je ouder bent dan 13 jaar


• Indien 12 jaar is een bijkomend advies van het CLB vereist

• Indien ouder dan 21 jaar dient de klassenraad onder
bepaalde voorwaarden een gunstig advies te verlenen

 

• Indien je reeds een observatiejaar hebt gevolgd, word je
toegelaten tot een opleiding op grond van een gemotiveerde
beslissing van de klassenraad in overleg met je ouders en het CLB

Doelstelling

Het doel van onderwijsvorm 3

Campus “De Motten” SBS GO! Sibbo Opleidingsvorm 3
werkt met leerlingen met


• leermoeilijkheden (basisaanbod),
• type 3 (emotionele en gedragsmoeilijkheden)
• type 9 ( extra structuurnoden ten gevolge van autismespectrumstoornis )


Ons doel is:


• maximale zelfredzaamheid om onze leerlingen voor
te bereiden op het gewone leven in de maatschappij
• onze leerlingen de vaardigheden aan te leren om later
in het gewone werkmilieu te kunnen werken.

We zetten in op het talent van onze leerlingen dat zich vertaald in het werken met de handen. We trachten professionele medewerkers ruwbouw, kappers(medewerkers), medewerkers fastfood, keukenmedewerker, schilder-decorateurs af te leveren aan de arbeidsmarkt. Maar in de eerste plaats streven wij naar het afleveren van gelukkige burgers die de regels en wetten van de maatschappij kennen en die zelfstandig kunnen functioneren in die maatschappij. Tijdens GASV leer je alles over maatschappelijke thema’s die je als zelfstandige burger nodig hebt.

Rondleidingen

Een afspraak maken

 • Om u in deze tijden toch te voorzien van de nodige informatie over het reilen en zeilen van onze school zullen er rondleidingen op afspraak worden aangeboden.
   

 • Wanneer: Elke werkdag kan dit tijdens (of bij uitzondering)na de schooluren (+/- 1 uur)
   

 • Afspraak maken:
  • Telefonisch op het nummer 012 26 03 70
  • Of via mail op olivier.jannes@sibbo.be

   

 • Maatregelen tijdens rondleiding:
  • Maximum 2 personen + de leerling
  • Dragen van mondmasker is verplicht
  • Men is niet ziek
  • Hou de nodige afstand van elkaar

Doelstelling
Rondleidingen
UP
bottom of page